1. Di handap ieu nyaeta anu kudu dilakukeun dina nepikeun biantara………

Pertanyaan:

1. Di handap ieu nyaeta anu kudu dilakukeun dina nepikeun biantara………a. Tatag dina nyaritanab. Loba seuri waktu nyaritac. Roman anu baeudd. Bubuka mah teu pati perlu2. Di handap ieu lain mangrupa ciri-ciri anu aya dina biantara teu resmi ….a. Biantara direspon ku unggeukb. Biantara direspon ku c.ngajukeun pananyaBiantara direspon ku ngagodegd. Biantara direspon ku keprok3. Upacara adat di Kampung Naga nyaeta…..a. Upacara Pasolab. Upacara Ngabenc. Upacara Menyepid. Upacara Dugderan​

Jawaban:

Jawaban:

1.a. Tatag dina nyaritana

2.d.bintara direspon ku keprok

3.d.upacara dugderan

maaf klo salah ya

READ MORE  Which is true about the polynomial -8m3 11m?O It is a binomial with a degree of 2.O It is a binomial with a degree of 3.O It is a trinomial with a degree of 2.O It is a trinomial with a degree of 3.

Leave a Reply

Your email address will not be published.