Padha gulangen ing kalbu,

Pertanyaan:

Padha gulangen ing kalbu,ing sasmita amrih lantip,aja pijer mangan nendra,kaprawiran den kaesthi,pesunen sariranira,sudanen dhahar lan guling.49. Tulisen isine tembang macapat ing ndhuwur!​

Jawaban:

Jawaban dan Pembahasan

Padha gulangen ing kalbu,

ing sasmita amrih lantip,

aja pijer mangan nendra,

kaprawiran den kaesthi,

pesunen sariranira,

sudanen dhahar lan guling.

  • Tegese :

Bareng-bareng nglatih ing ati,

ing pratandha supaya pinter,

aja mung mangan turu,

sikap ksatria di eling-eling,

gatekna awakmu,

kurangana mangan lan turu.

  • Isine :

Ngajak bebarengan nglatih ati supaya pinter mangerteni pratandha lan nduweni sikap ksatria kanthi cara nglatih awak, ngurangi mangan lan turu.

» DETAIL JAWABAN «

Mapel : Bahasa Jawa

Kelas : 7

Materi : Piwulang 6 – Macapat

Kata Kunci : Padha gulangen ing kalbu

Kode Soal : 13

Kode Kategorisasi : 7.13.6

—————————–

Semoga membantu.

READ MORE  During the Great Depression:

Leave a Reply

Your email address will not be published.