Padha gulangen ing kalbu,

Pertanyaan:

Padha gulangen ing kalbu,ing sasmita amrih lantip,aja pijer mangan nendra,kaprawiran den kaesthi,pesunen sariranira,sudanen dhahar lan guling.49. Tulisen isine tembang macapat ing ndhuwur!​

Jawaban:

Jawaban dan Pembahasan

Padha gulangen ing kalbu,

ing sasmita amrih lantip,

aja pijer mangan nendra,

kaprawiran den kaesthi,

pesunen sariranira,

sudanen dhahar lan guling.

  • Tegese :

Bareng-bareng nglatih ing ati,

ing pratandha supaya pinter,

aja mung mangan turu,

sikap ksatria di eling-eling,

gatekna awakmu,

kurangana mangan lan turu.

  • Isine :

Ngajak bebarengan nglatih ati supaya pinter mangerteni pratandha lan nduweni sikap ksatria kanthi cara nglatih awak, ngurangi mangan lan turu.

» DETAIL JAWABAN «

Mapel : Bahasa Jawa

Kelas : 7

Materi : Piwulang 6 – Macapat

Kata Kunci : Padha gulangen ing kalbu

Kode Soal : 13

Kode Kategorisasi : 7.13.6

—————————–

Semoga membantu.

READ MORE  what percentage of your gross salary does the consumer financial protection bureau suggest your student loan payment be in order to be affordable and limit your risk of delinquency and default?

Leave a Reply

Your email address will not be published.